Uchwała Nr LV/454/06Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o odwołanie ze stanowiska pracy


Uchwała Nr LV/454/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o odwołanie ze stanowiska pracy

Na podstawie art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Starosty Pyrzyckiego Rada Miejska w Pyrzycach odmawia zgody na odwołanie radnej, Pani Agnieszki Odachowskiej ze stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Czernicach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:16:20