Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej


Uchwała Nr I/1/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art.19, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej stwierdza się, że na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach wybrany został

Radny Andrzej Gumowski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Jan Utnik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:18:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:18:48