Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 269

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19-07-2004

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 15 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Sylwester Krystecki (informatyk), tel.091-570-00-71, wew 352, kom. 605 918 784 pok. Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 10.08.2004r. o godz.1000.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 135 i 128 I piętro w godz. od 700 do 1500, lub drogą pocztową (poczta tradycyjna i e-mail).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 19-07-2004 14:41:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 19-07-2004 14:41:22