Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 12 grudnia 2006r., godz.1400 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

III sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 12 grudnia 2006r., godz.1400

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od

nieruchomości, zwolnień od tego podatku (Druk nr 3/06).

  1. opinie: Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

podatku od środków transportowych ciążących na osobach

fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

(Druk Nr 4/06),

  1. opinie: Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów

wymiaru podatku rolnego (Druk Nr 5/06),

  1. opinie: Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podwyższenia w latach

2007 - 2009 kapitału zakładowego Geotermii Pyrzyce Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością (Druk Nr 6/06),

  1. opinie: Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

  2. dyskusja, c) podjęcie uchwały.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad III sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 14:04:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 14:04:14