Uchwała Nr II/ 3/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady


Uchwała Nr II/ 3/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Powołać Komisję Budżetu w składzie:

  1. Grzesiak Ryszard

  2. Jemielity Stefania

  3. Kubajek Józef

  4. Majak Mariusz

  5. Ryżyk Stefan.

2. Powołać Komisję Edukacji w składzie:

1) Błażejewski Damian

2) Jakieła Andrzej

3) Kołatkiewicz Joanna

4) Utnik Jan.

3.Powołać Komisję Rolnictwa i Ekologii w składzie:

  1. Budynek Mirosław

  2. Gryczka Mirosław

  3. Leszczyńska Zofia

  4. Osękowski Marian.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-12-2006 08:17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-12-2006 08:17:05