Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr II/6/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach:

  1. Kołatkiewicz Joanna

  2. Kubajek Józef

  3. Ryżyk Stefan.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 12-12-2006 08:20:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 12-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 12-12-2006 08:20:57