Uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Uchylona Uchwałą Nr XVII/127/07 z dnia 12 listopada 2007 roku 

Uchwała Nr III/10/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 grudnia 2006r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.

z 2006r. Nr 136, poz.969) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (M.P. Nr 74, poz.745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do

kwoty 27,88 zł za 1 q.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-12-2006 13:56:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:48:57