Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 grudnia 2006r., godz.1400 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

IV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 28 grudnia 2006r., godz.1400

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

4.Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy

Pyrzyce (Druk nr 11/06).

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

5.Projekt uchwały w sprawie powołania na stanowiska Skarbnika Gminy

Pyrzyce (Druk nr 12/06).

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (Druk nr

7/06).

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006

rok, (Druk Nr 8/06),

 1. opinie stałych komisji rady,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

8. Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków

zamieszczonych w budżecie gminy 2006r. (Druk Nr 10/06),

 1. opinie: Komisji Budżetu i Komisji Edukacji,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków

zamieszczonych w budżecie gminy 2006r. (Druk Nr 9/06),

 1. opinie: Komisji Budżetu,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza Pyrzyc do

podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji,

Sportów Wodnych i Rekreacji przy ulicy Basenowej w Pyrzycach, w

którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych

wód geotermalnych (Druk Nr 2/06),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Gminę Pyrzyce (Druk Nr 13/06),

 1. opinia Komisji Edukacji,

 2. dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

(Druk Nr 14/06),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

radnego (Druk Nr 15/06),

 • podjęcie uchwały.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad IV sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-12-2006 10:41:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-12-2006 10:41:27