OGŁOSZENIE nr 01/2007 z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 01/2007

z dnia 02 stycznia 2007r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do zbycia nieruchomość wykazana w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 02 stycznia 2007r. do 23 stycznia 2007r.

Sporządziła:

Jadwiga Dobiszewska

W Y K A Z nr 01/2007

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr

01/2007 do ogłoszenia Burmistrza

Pyrzyce z dnia 02.01.2007r.

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomości

PrzeznaczENIE nieruchOMOŚCI w planie zagospODAROWANIA przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1.

2.

12828

9289

236

30

0,2372 ha

2,0162 ha

Nieruchomość położona w obrębie nr 8 w Pyrzycach, przy ulicy Szkolnej.

Nieruchomość położona w obrębie nr 1 w Pyrzycach, przy ulicy Stargardzkiej.

Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, niskiej intensywności z możliwo-ścią lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych: handlu, gastronomii, kultury i zdrowia.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka wyłączona z produkcji rolnej wykazująca cechy nieruchomości możliwej do wykorzystania na cele produkcyjne.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

88 713,00 zł

+ 22% VAT

284.284,00 zł

+ 22% VAT

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 02 stycznia 2007r. do dnia 23 stycznia 2007r.

Sporządziła: Jadwiga Dobiszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-01-2007 09:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-01-2007 09:07:01