OGŁOSZENIE nr 02/2007 z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.


OGŁOSZENIE nr 02/2007

z dnia 02 stycznia 2007r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz Pyrzyc

ogłasza, co następuje:

§ 1.

Z zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce przeznaczona została do zbycia nieruchomość wykazana w załączniku nr 1.

§ 2.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w terminie od 02 stycznia 2007r. do 23 stycznia 2007r.

Sporządziła:

Jadwiga Dobiszewska

W Y K A Z nr 02/2007

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Burmistrza Pyrzyc nr 02/2007

z dnia 02.01.2007r.

LP

Numer

K.W.

Numer

działki

Pow.

działki

Opis

nieruchomości

PrzeznaczENIE nieruchOMOŚCI w planie zagospODAROWANIA przestrzENNEGO

forma

sprzedaŻy

CENA NIERUCHOMOŚCI

1

2..

82747

2873

288

104

0,0033 ha

0,0891 ha

Nieruchomość położona w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej.

Nieruchomość położona w obr. 5 miasta Pyrzyce, przy ulicy Szczecińskiej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona pod budowę garażu murowanego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.

Bezprzetargowa sprzedaż na własność na rzecz użytkownika wieczystego.

839,00 zł

+ 22% VAT

14.026,00 zł

Wykaz wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 02 stycznia 2007r. do dnia 23 stycznia 2007r.

Sporządziła: Jadwiga Dobiszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-01-2007 09:08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-01-2007 09:08:45