Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie “Dokumentacji technicznej na adaptację na cele mieszkaniowe budynków administracyjno-biurowych położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiat


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 273/04

Burmistrza P y r z y c

z din 28 lipca 2004 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

“Dokumentacji technicznej na adaptację na cele mieszkaniowe budynków administracyjno-biurowych położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowej nr 3
i w Giżynie nr 11”.

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: 19.08.2004 r. Zakończenie robót: 15.10.2004 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Tadeusz Rozel
i Stanisław Barański, tel. (091) 570-00-71, wew. 310 i 322, pokój nr 270 i 271,
II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 oraz art. 24. ust. 1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:: waga:

- termin wykonania 20 %

- cena 80 %

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 12.08.2004 r. o godz. 900 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Zarządzenie Burmistrza znajdują się w załączniku.

Załączniki do pobrania

1 Przetarg.doc (DOC, 63KB) 2004-07-29 11:10:40 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-07-2004 11:10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 29-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-07-2004 11:10:40