Uwaga: W y j a ś n i e n i e do przetargu nieograniczonego “Dokumentacji technicznej na adaptację na cele mieszkaniowe budynków administracyjno-biurowych położonych w Pyrzycach przy ul. Kwiatowe


Uwaga: W y j a ś n i e n i e

W związku z zapytaniami podaję wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o przetargu nieograniczonym zawartego w zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 273/04 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.07.2004 r.

1) W pkt. III. str. 3 Opis przedmiotu zamówienia:

jest:

„Dane budynków do adaptacji:

- ul. Kwiatowa nr 3 w Pyrzycach powierzchnia liczona po zewnętrznych
ścianach 168 m2 , kubatura 295 m3,

- Giżyn 11, powierzchnia liczona po zewnętrznych ścianach 1944 m2,
kubatura 1.195
m3.”

winno być:

„Dane budynków do adaptacji:

- ul. Kwiatowa nr 3 w Pyrzycach powierzchnia liczona po zewnętrznych
ścianach 120 m2 , kubatura 332 m3,

- Giżyn 11, powierzchnia liczona po zewnętrznych ścianach 470 m2,
kubatura 1.269
m3.”

2) W pkt. XII str. 6 i 7 pkt. 3.1

jest:

...„3.1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie:
(spisać ze swojego wzoru) w siedzibie zamawiającego”.

winno być:

...„3.1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej
zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej do
terminu otwarcia kopert.

3.2. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana wyłącznie w sposób
następujący:

- Koperta zewnętrzna nie może zawierać oznakowań firmy tylko:

- Koperta wewnętrzna zawiera oznaczenia oferenta i tytuł przetargu, ozna-
czenie zamawiającego.

Za zaistniałe nieścisłości przpraszamy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 06-08-2004 09:56:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-08-2004 09:56:40