Uchwała Nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr IV/12/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pyrzyce

Na podstawie art.18 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2007r. powołuje się Panią Danutę Bartków na stanowisko Skarbnika Gminy Pyrzyce.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 18-01-2007 10:47:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 18-01-2007 10:47:12