Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej na terenie przeznaczonym pod usługi kultury i sportu, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 278 /2004

Z dnia.12 sierpnia 2004

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej na terenie przeznaczonym pod usługi kultury i sportu, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

działka nr 289 o pow. 0,0873 ha o wartości 94.780,70 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2004 r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 27.08.2004 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 570-00-71 wew. 351 w godz. od 7°°-15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 278 /2004

z dnia 12 sierpnia 2004

R e g u l a m i n

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 289, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 289, położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Jana Pawła II, położona na terenie przeznaczonym pod usługi kultury i sportu.

  1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

  1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

  1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

  1. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

12. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. Nr 9,poz. 30 z późn. zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 17-08-2004 14:52:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 17-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 17-08-2004 14:52:40