Uchwała Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie nie zrealizowania kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006r.


 

 

Uchwała Nr IV/15/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie nie zrealizowania kwot wydatków zamieszczonych w

budżecie gminy 2006r.

 

 

Na podstawie art.130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Ustala się kwotę wydatków w Dziale 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w wysokości 5320 zł, które nie wygasają z upływem 2006r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Załącznik do Uchwały

Nr IV/15/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa działu

 

Kwota

 

Termin wydatkowania

 

851

 

 

 

 

Ochrona zdrowia

5.320,00

30.06.2007r.

 

 

85154

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.320,00

 

30.06.2007r

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

3.320,00

 

 

 

 

 

 

4300

Pozostałe usługi

2.000,00

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 18-01-2007 11:00:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 18-01-2007 11:01:47