Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie nie zrealizowania kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006r


 

 

Uchwała Nr IV/16/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie nie zrealizowania kwot wydatków zamieszczonych w

budżecie gminy 2006r.

 

 

Na podstawie art.130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Ustala się kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 223.000,000 zł, które nie wygasają z upływem 2006r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Załącznik do Uchwały

Nr IV/16/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu

Kwota

Termin wydatkowania

600

Transport i łączność

50.000,00

X

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

50.000,00

X

 

 

4270

Remont ul.Willowej

50.000,00

31.08.2007r.

700

Gospodarka mieszkaniowa

70.000,00

X

 

70095

 

Pozostała działalność

70.000,00

X

 

 

6050

Termomodernizacja budynku Nr 71 w Żabowie

 

70.000,00

30.06.2007r.

801

 

 

Oświata i wychowanie

18 000,00

X

80101

 

Szkoły podstawowe

18 000,00

X

 

6050

Rozbudowa SP 2 w Pyrzycach

18 000,00

30.01.2007r.

921

 

 

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

85 000,00

X

92109

 

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

85 000,00

X

 

6050

Budowa Domu Kultury

85 000,00

30.06.2007r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 18-01-2007 11:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 18-01-2007 11:06:21