OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 8 miasta Pyrzyce


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 8 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej Pyrzyce nr LI/411/06 z dnia 31 maja 2007 r. zmienionej uchwałą nr LV/446/06 z dnia 26 września 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym 8 m. Pyrzyce ,dla działek o nr 14 i 74/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.02.2007r. do 02.03.2007 r. w godz. od 8.00 do 15.00.w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1,pok.258.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2007 r. w sali nr 282 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc (Urząd Miejski w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2007 r.

Burmistrz Pyrzyc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 01-02-2007 11:14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 01-02-2007 11:14:52