Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 stycznia 2007r., godz.14ººsala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

V sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 25 stycznia 2007r., godz.14:00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad I, II, III, IV sesji.

 4. Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM.

 5. Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

 6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ulicy Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych (Druk Nr 2/06),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach (Druk Nr 18/06),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r. (Druk Nr 21/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 324/1, 324/2, 324/3 i 324/4 położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce, (Druk Nr 20/07),

 1. opinie komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22 położonych w obrębie nr 12 w Pyrzycach (Druk Nr 19/07),

 1. opinie komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa i Ekologii,

 2. dyskusja,

 3. c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk Nr 23/07),

 1. opinia komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007 (Druk Nr 22/07),

 1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2007 (Druk Nr 24/07),

 1. projekty planów pracy przedkładają stałe komisje rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

- Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad V sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-02-2007 13:47:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-02-2007 13:47:02