Uchwała Nr V/20/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach


Uchwała Nr V/20/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z art.16 ust.1 oraz art.15 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123, z 2002r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz.2598, z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach.

§ 2. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1.Teresa Jasińska - przewodnicząca

2.Joanna Kołatkiewicz - członek

3.Jan Utnik - członek

4.Andrzej Ogrodowicz - członek

5.Aleksander Butkowski - członek

6.Helena Posyniak - członek

7.Janusz Urbański - członek.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza do ustalenia regulaminu oraz terminu przeprowadzenia konkursu.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:09:39