Uchwała Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21 i 28/22, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach


Uchwała Nr V/22/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21 i 28/22, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

- 28/7 o powierzchni 1189 m2,

- 28/8 o powierzchni 949 m2,

- 28/9 o powierzchni 949 m2,

- 28/10 o powierzchni 949 m2,

- 28/11 o powierzchni 950 m2,

- 28/12 o powierzchni 950 m2,

- 28/13 o powierzchni 950 m2,

- 28/14 o powierzchni 950 m2,

- 28/15 o powierzchni 950 m2,

- 28/16 o powierzchni 950 m2,

- 28/17 o powierzchni 950 m2,

- 28/18 o powierzchni 950 m2,

- 28/19 o powierzchni 950 m2,

- 28/20 o powierzchni 950 m2,

- 28/21 o powierzchni 950 m2,

- 28/22 o powierzchni 1211 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:13:04