Uchwała V/24/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007


Uchwała V/24/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007

Na podstawie § 19 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. Nr 59, poz. 1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej pracy Burmistrza oraz komisji rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Artykuł w pliku załącznika

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:18:46