Uchwała Nr IV/18/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

Uchwała Uchylona Uchwałą Nr XXVI/226/08 z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) w związku z art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r.Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Pyrzyc w sposób następujący:

 

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.000,00 zł

 

  1. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.600,00 zł

 

  1. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

w kwocie - 1.120,00 zł

 

  1. dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie - 800,00 zł.

   •  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia

5 grudnia 2006r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 11:53:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:51:38