Uchwała Nr IV/19/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Uchwała Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.190 ust.1 pkt.2 ust.2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 167, poz.1760, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach, Okręg Wyborczy Nr 1, Pana Wiktora Tołoczko w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 11:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-02-2007 11:54:21