Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 luty 2007r., godz.14


Porządek obrad

VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 22 luty 2007r., godz.14:00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

4.Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM.

5.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

6. Stopień realizacji inwestycji w gminie (stan na początek V kadencji rady) (Druk Nr 29/07),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

7. Stan bieżący wykorzystania i spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji, stan zadłużenia Gminy Pyrzyce na koniec 2006r. (Druk Nr 170-K/07),

  1. opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

8.Stan wpływów do budżetu gminy z podatków lokalnych oraz umorzenia  tych podatków za 2006 rok (Druk Nr 171-K/07),

  1. opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) przyjęcie informacji.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres 2006 - 2010 (Druk Nr 32/07),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 - 2010 (Druk Nr 31/07),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej  Biblioteki Publicznej w Pyrzycach (Druk Nr 27/07),

  1. opinia komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 28/07

  1. opinia Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji (Druk Nr 30/07),

  1. opinie stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2001r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce (Druk Nr 25/07),

  1. opinie Komisji Budżetu i Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  (Druk Nr 33/07),

  1. opinie komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad VI sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-02-2007 08:37:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-02-2007 08:37:25