Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego nakładów poniesionych na przedmiot najmu


Zarządzenie Nr 1/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego nakładów poniesionych na przedmiot najmu

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806, z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 116, poz.1203, z 2005r., nr 172, poz. 1441, z 2006 r., nr 17, poz.128 ) w związku z § 2 Rozdział I Zasad prywatyzacji komunalnych nieruchomości zabudowanych, stanowiących załącznik do uchwały Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998 roku w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z póź. zm., zarządzam co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości zapis zawarty w § 1 Zarządzenia nr 843/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego kosztów poniesionych na jego remont.

§ 2.

§ 1 otrzymuje brzmienie: Wyrażam zgodę na zaliczenie na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego nr 3B położonego w Pyrzycach przy ulicy Kwiatowej nakładów Lipieński wysokości 58.053,00 zł. poniesionych na przedmiot najmu przez najemcę Pana Andrzeja Hajdułę zam. Pyrzyce ul. Górna 22, prowadzącego Indywidualną Praktykę Lekarską Niepubliczny Laryngologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z tytułu przeprowadzonego remontu kapitalnego zgodnie z rozliczeniem dokonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:30:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:30:44