ZARZĄDZENIE NR 7/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli sposobu udostępniania majątku


ZARZĄDZENIE NR 7/06

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie kontroli sposobu udostępniania majątku

W celu ustalenia sposobu udostępniania majątku Gminy Pyrzyce innym osobom i podmiotom prawnym działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać kontroli sposobu udostępniania majątku Gminy Pyrzyce administrowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

§ 2. W szczególności kontroli podlegają umowy zawarte w roku 2006 z osobami fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej i jednostkami prawnymi na korzystanie z majątku, łącznie z dokumentami dotyczącymi sposobu wyłaniania strony, ustalenia warunków oraz wystawianymi fakturami oraz wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 3. Do kontroli upoważniam Aleksandra Butkowskiego Zastępcę Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 4. Kontrola, o której mowa zostanie przeprowadzona w terminie 11 - 20 grudnia 2006 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:42:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:42:59