Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie planu kontroli na 2007 rok


Zarządzenie Nr 8/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie planu kontroli na 2007 rok

Na podstawie § 35 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 812/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 roku:

§ 1 Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznych na 2007 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Poza planem mogą być przeprowadzane w ciągu roku kalendarzowego kontrole nie objęte zatwierdzonym planem kontroli jeżeli zostały zarządzone przez Burmistrza na wniosek Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, inspektora ds. kontroli oraz innych pracowników sprawujących kontrolę funkcjonalną.

§ 3 Ewentualne ograniczenie przewidywanych kontroli, wynikające z przyczyn obiektywnych nieprzewidzianych na etapie opracowywania planu, nie wymaga zmian w drodze zarządzenia lecz wymaga uzasadnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności komórki kontroli wewnętrznej.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_zarz_dzenia_Nr_8.doc (DOC, 28KB) 2007-02-23 08:53:25 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:53:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 08:53:25