Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.


Zarządzenie Nr 10/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach

Gminy Pyrzyce.

Na podstawie § 22 Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce stanowiących załączniki do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pyrzyce zarządzam, co następuje:

§1.Zwołuję Zebrania Wiejskie pod moim przewodnictwem dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w następujących miejscach i terminach:

 1. Zebranie Wyborcze Sołectwa Turze odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Turzu w dniu 28 grudnia 2006r. o godz.19.00 ,

 2. Zebranie Wyborcze Sołectwa Rzepnowo odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rzepnowie w dniu 29 grudnia 2006r. o godz.17.00,

 3. Zebranie Wyborcze Sołectwa Ryszewo odbędzie się w Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie w dniu 2 stycznia 2007r.o godz.17.00,

 4. Zebranie Wyborcze Sołectwa Brzezin odbędzie się w Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie w dniu 2 stycznia 2007r. o godz.19.00,

 5. Zebranie Wyborcze Sołectwa Obromino odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Obrominie w dniu 3 stycznia 2007r. o godz.17.00,

 6. Zebranie Wyborcze Sołectwa Pyrzyce odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w dniu 4 stycznia 2007r. o godz.11.00,

 7. Zebranie Wyborcze Sołectwa Nieborowo odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowie w dniu 5 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 8. Zebranie Wyborcze Sołectwa Ryszewko odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ryszewku w dniu 8 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 9. Zebranie Wyborcze Sołectwa Młyny odbędzie się w Szkole Podstawowej w Ryszewku w dniu 8 stycznia 2007r. o godz.19.30,

 10. Zebranie Wyborcze Sołectwa Żabów odbędzie się w Szkole Podstawowej w Żabowie w dniu 9 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 11. Zebranie Wyborcze Sołectwa Mielęcin odbędzie w Świetlicy Wiejskiej w Mielęcinie w dniu 10 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 12. Zebranie Wyborcze Sołectwa Pstrowice odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Pstrowicach w dniu 11 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 13. Zebranie Wyborcze Sołectwa Krzemlin odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Krzemlinie w dniu 12 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 14. Zebranie Wyborcze Sołectwa Nowielin odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie w dniu 15 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 15. Zebranie Wyborcze Sołectwa Okunica odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Okunicy w dniu 16 stycznia 2007r. o godz.18.00,

 16. Zebranie Wyborcze Sołectwa Mechowo odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Mechowie w dniu 7 lutego 2007r. o godz.18.00,

 17. Zebranie Wyborcze Sołectwa Czernice odbędzie się w Domu Dziecka w Czernicach w dniu 8 lutego 2007r. o godz.17.00,

 18. Zebranie Wyborcze Sołectwa Giżyn odbędzie się w Giżynie

w dniu 9 lutego 2007r.o godz.18.00,

 1. Zebranie Wyborcze Sołectwa Brzesko odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Brzesku w dniu 12 lutego 2007r. o godz.18.00,

 2. Zebranie Wyborcze Sołectwa Letnin odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Letninie w dniu 14 lutego 2007r. o godz.18.00,

 3. Zebranie Wyborcze Sołectwa Stróżewo odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Stróżewie w dniu 16 lutego 2007r. o godz.18.00.

§ 2.Proponuję następujący porządek Zebrań Wyborczych:

 1. Sprawozdanie ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji,

 2. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej,

 3. Wybory Sołtysa,

 4. Podjęcie uchwały o liczebności Rady Sołeckiej na okres kadencji,

 5. Wybory Rady Sołeckiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 09:29:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 09:38:00