Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 14/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 502 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 11 502 zł

w tym:

dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 11 502 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 11 502 zł

§ 4810 rezerwy o kwotę 11 502 zł

§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 502 zł

Z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 11 502 zł

W tym:

Dział 750 Administracja publiczna - Urząd Miejski o kwotę 8 000 zł

Rozdział 75075 Promocja o kwotę 8 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 3 502 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 3 502 zł

2650 dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego o kwotę 3 502 zł

§3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:11:16