Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2006 r.w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 16/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach.

Na podstawie § 1pkt uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

W wyniku uzyskania z Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Chojnie opinii wyrażonej w piśmie KO.X.HS. 4001 - 11/06 z dnia 12 grudnia 2006r, nie zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:18:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:18:36