Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2006 o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 20/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 28 grudnia 2006

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

W zarządzeniu Nr 635/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego wprowadza się zmiany:

  1. § 3. 1. otrzymuje brzmienie:

Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję,

zespół spisowy w składzie:

a) Jan Marszałek - przewodniczący zespołu

b) Maria Kozłowska - członek

c) Stefania Jendraszczyk - członek

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:47:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:47:25