ZARZĄDZENIE NR 23/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.”.


ZARZĄDZENIE NR 23/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.”.

Na podstawie § 3 ust.3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100 , poz.1024) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącą do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”, która stanowi załączniki nr1 oraz „Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach do stosowania zasad określonych w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 11:54:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 11:58:51