ZARZĄDZENIE NR 24/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE NR 24/2006

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uchylam zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 12:02:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 12:10:58