UCHWAŁA Nr 5/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach


UCHWAŁA Nr 5/2007

Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach

z dnia 23 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2, 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 18 marca 2007 r. w następującym składzie:

 

1. Aleksandra Karpińska

2. Anna Zielińska

3. Urszula Frątczak

4. Jarosław Wojciech Kiełpiński

5. Małgorzata Nowakowska

6. Karolina Berdzik

7. Wioletta Izabela Michalska

 

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Publicznym Gimnazjum.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

 

Bożena Gottfried

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 23-02-2007 13:14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-09-2011 08:13:21