Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.


Zarządzenie Nr 27/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 2 stycznia 2006r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Na podstawie § 22 Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce stanowiących załączniki do uchwały Nr XXXIX /304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce, dodaję ust.22 w następującym brzmieniu:

- „ 22. W przypadku niemożności prowadzenia Zebrania Wyborczego przez Burmistrza Pyrzyc, do przewodniczenia wyznaczam Zastępcę burmistrza Teresę Jasińską, lub Sekretarza Gminy Andrzeja Ogrodowicza ”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 09:57:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 09:59:33