Zarządzenie Nr 28 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 28 /2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 960 zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 8 960 zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 8 960 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych o kwotę 8 960 zł

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami o kwotę 8 960 zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 960 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 8 960 zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 8 960 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych o kwotę 8 960 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - zadania zlecone o kwotę 8 960 zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 31 989 896 zł

- dochody na zadania własne 26 383 825 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 606 071 zł

Wydatki ogółem 36 615 969 zł

- wydatki na zadania własne 31 009 898 zł

- wydatki na zadania zlecone 5 606 071 zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:00:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:07:48