Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia


Zarządzenie Nr 33/2007

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 8 stycznia 2007 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Na podstawie § 22 Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce stanowiących załączniki do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

- „ 17. Zebranie Wyborcze Sołectwa Czernice odbędzie się w Domu Dziecka w Czernicach w dniu 16 stycznia 2007 r. o godz. 16.45.” -

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:42:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:42:37