Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.


Zarządzenie Nr 37/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 stycznia 2007

w sprawie określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 04, poz. 24, Nr 60, poz. 535, Nr 139 poz. 1324, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) zarządzam:

§ 1 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 2 W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze charakterystyczne dla poszczególnych sprawozdań, deklaracji i innych rozliczeń, których obowiązek sporządzania wynika m.in. z przepisów podatkowych, o ubezpieczeniu społecznym oraz w zakresie sprawozdawczości budżetowej tj. :

  • miesiąc

  • kwartał

  • półrocze

  • rok.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:40:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:43:07