Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.


Zarządzenie Nr 38/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 stycznia 2007

 

 

 

 

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 04, poz. 24, Nr 60, poz. 535, Nr 139 poz. 1324, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz. 1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) zarządzam:

 

§ 1 W Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 432/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, po. 2104 z późn. zm.)”

  2. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761 z późn.zm.)”

  3. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”

  4. W § 17 pkt 2 skreśla się wyraz „za potwierdzeniem”

  5. W § 17 pkt 3 wyraz „lat” zastępuje się wyrazem „dni”

  6. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych powinno być odpowiednio wydzielone i zabezpieczone”

 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_Zarz_dzenia_Nr_39.doc (DOC, 26KB) 2007-02-26 12:44:01 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:44:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:47:49