Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 39/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 stycznia 2007

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17 poz.128) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 12 lutego 2007 wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Z dniem wejścia zarządzenia w życie tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
  w Pyrzycach.

 2. Zarządzenie Nr 372/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2005r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
  w Pyrzycach.

 3. Zarządzenie Nr 518/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 4. Zarządzenie Nr 780/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 września 2006r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
  w Pyrzycach.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

(-)Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 Za__cznik_do_Zarz_dzenia_Nr_39.doc (DOC, 26KB) 2007-02-26 12:46:06 131 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:46:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 12:50:06