Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 40/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 stycznia 2007r.

w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz.U z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252, Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie zdawczo-odbiorczego spisu inwentaryzacyjnego

w Radzie Sołeckiej Obromino

w zakresie: środki trwałe, wyposażenie

osoba odpowiedzialna materialnie - B. Puzerewski - zdający

E. Okraska przyjmujący

§ 2 Spis przeprowadzony zostanie w terminie od 22.01.2007 r. do 29.01.2007 r.

§ 3.1. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję, zespół spisowy w składzie:

  1. Aleksandra Karpińska - przewodnicząca zespołu

  2. Janusz Budynek - członek

2. Osoby powołane w skład zespołu spisowego zobowiązane są do przeprowadzenia

czynności spisowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:00:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:02:13