ZARZĄDZENIE NR 46/07 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 19 stycznia 2007 roku W sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006.


ZARZĄDZENIE NR 46/07

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 19 stycznia 2007 roku

W sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006.

Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006.

§ 2. W szczególności kontroli podlegają:

  1. stanu realizacji zadania;

  2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

  3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

  4. prowadzenia dokumentacji określone w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 3. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam:

  • Katarzyna Cysek - inspektor ds. kontroli w UM,

  • Renata Tudek - inspektor UM,

  • Elżbieta Drapała - młodszy referent UM.

§ 4. Kontrola o której mowa przeprowadzona zostanie w terminie od 22 stycznia br. do 20 lutego 2007 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:39:05