Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2007r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego


Zarządzenie Nr 48/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 stycznia 2007r.

o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

Na podstawie art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz.U z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218.) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr 229, poz.2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252, Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540.) zarządzam:

§ 1

W zarządzeniu Nr 40/07 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego wprowadza się zmiany:

1) § 3 ust. 1. lit. b otrzymuje brzmienie:

b) Ilona Zielińska-Waszczyk - członek zespołu

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy, skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:44:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:44:49