ZARZĄDZENIE Nr 50/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 87/4, położonych w obrębie Turze gmina Pyrzyce.


ZARZĄDZENIE Nr 50/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 stycznia 2007 roku

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 87/4, położonych w obrębie Turze gmina Pyrzyce.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 6, poz. 70; Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego nie skorzysta z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Turze gmina Pyrzyce, oznaczonej numerem działki 87/4 o powierzchni 0,1097 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej numer 27101, na którą w dniu 10 stycznia 2007 roku została sporządzona aktem notarialnym Rep. „A” Nr 294/2007r. warunkowa umowa sprzedaży, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Leszka Pietrakowskiego, mieszczącej się przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 105/1, 73 -110 Stargard Szczeciński.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr KAZIMIERZ LIPIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:49:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:49:05