Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE ROBÓT

Data: 28 października 2004 r.

Numer Projektu: B2-95-0309

Nazwa Projektu: „Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku.”

Do: ___________________________________

___________________________________

Szanowni Państwo,

  1. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Brzesku.

  1. Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi 1 miesiąc.

  1. Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można zakupić za cenę 10 zł u Zamawiającego tj.:

Urząd Miejski w Pyrzycach; Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pokój 139

od dnia 29.10.2004 r. w godzinach od 9.30 do 13.00.

Wszelkich informacji udziela:

Aleksander Butkowski

Henryk Sikora: Urząd Miejski w Pyrzycach; Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce pokój

139

Tel.: centrala (091) 570-49-24 wew.347 Fax: (091) 570-01-54

E-mail: oświata@pyrzyce.um.gov.pl, w godzinach: 7,00 do 15,00

  1. Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 15.11.2004 r. godz. 10,00 do:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Dla: Aleksander Butkowski

Urząd Miejski w Pyrzycach; Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pokój 139

  1. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 15.11.2004 r.

  1. Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mogących ubiega* się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszar*w Wiejskich na okres jednego roku.

____________________________

(Podpis)

_________________________________________

(Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego)

Zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 27-10-2004 14:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 27-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 27-10-2004 14:30:32