ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie


ZARZĄDZENIE Nr 55/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 38 ust. 1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) zarządzam, co następuje:

* 1.

Z dniem 31 stycznia 2007 r. odwołuję Pana Zdzisława Musiałę z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie.

* 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 10:20:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 10:20:08