ZARZĄDZENIE Nr 59 /2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 lutego 2007r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 59 /2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 02 lutego 2007r.

w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1.

W § 2 zarządzenia Nr 45/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach - w składzie komisji konkursowej skreśla się pkt. 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 10:54:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 10:54:08