Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lutego 2007r. o zmianie Zarządzenia w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.


Zarządzenie Nr 61/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 5 lutego 2007r.

o zmianie Zarządzenia w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad

Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Na podstawie § 22 Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce stanowiących załączniki do uchwały Nr XXXIX/304/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Pyrzyce, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zmienionym Zarządzeniem Nr 27/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2007r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie Zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich i Zarządzeniem Nr 33/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2006r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce w § 1 ust.18 otrzymuje brzmienie:

- „ 17. Zebranie Wyborcze Sołectwa Giżyn odbędzie się w Szkole Podstawowej Żabów - budynek w Ryszewku w dniu 19 lutego 2007r. o godz..18 °° ”-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Gminy Pyrzyce.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:00:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:00:15