ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 lutego 2007r. o zmianie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE NR 69/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 21 lutego 2007r.

o zmianie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 10 poz. 71, Dz.U.
z 2005r. Nr 122, poz. 1020, Dz.U. z 2006r. Nr 79, poz. 549, Dz.U. z 2006r.
Nr 169, poz. 1201, Dz.U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 316/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 listopada 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: „Na terenie Urzędu Miejskiego pracownik jest zobowiązany nosić identyfikator z napisem: Urząd Miejski w Pyrzycach, z nazwą wydziału, imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem”.

2. w § 4 ust. 4 skreśla się lit. b.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

(-) mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 12:04:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 12:04:52