Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24-27 maja 2007r.


Zarządzenie Nr 70/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie

kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24-27 maja 2007r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na wyłonienie dzierżawcy gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24-27 maja 2007r. na ulicy Kilińskiego zgodnie z planem miejsca kiermaszu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2.1. Wyłonienie dzierżawcy powierza się Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego.

2. Zadaniem komisji jest wyłonienie dzierżawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę i spełni warunki zorganizowania ogródka gastronomicznego zwarte w regulaminie przetargu.

3. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 8.000 zł (netto) plus podatek VAT 22%.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

1 zal_cznik_do_zarz_dzenia_nr_70.doc (DOC, 33KB) 2007-02-28 12:06:55 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 12:06:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 12:06:55